Duże wsparcie dla podopiecznych Fundacji „Przystanek Rodzina”

W pierwszej edycji akcji swój udział zgłosiło kilkadziesiąt szkół, przede wszystkim podstawowych, jak również gimnazjalnych. Niektóre z nich zebrały niemal po 50 plecaków, średnio jednak placówki przekazały po około 15 sztuk produktów. Łącznie udało się zgromadzić  ponad 280 plecaków i tornistrów, a także piórniki, torby szkolne i dodatkowe akcesoria, którymi dzielili się uczniowie.

Część szkół postanowiła przekazać zebrane dary bezpośrednio swoim uczniom lub domom dziecka i rodzinom potrzebującym z lokalnych społeczności. Większość trafi jednak za pośrednictwem Fundacji „Przystanek Rodzina” do dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

– Naszą misją jest zapewnienie wsparcia w bieżących potrzebach i sprawach dnia codziennego oraz pomoc w rozwoju dzieci, będących pod opieką zastępczą – podkreśla Małgorzata Sawicka, Prezes Zarządu Fundacji. – Produkty szkolne, w tym plecaki, które są najdroższą częścią każdej wyprawki, to obok odzieży czy książek, najbardziej potrzebne produkty dla naszych rodzin i ich dzieci. – dodaje.
– Jesteśmy wdzięczni organizatorowi akcji EASY Plecaki od serca, że zdecydował się przekazać zgromadzone produkty właśnie nam i mam nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy i wspólnych działań skierowanych do najmłodszych. – podkreśla Małgorzata Sawicka.

Pracownicy Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”

 

Akcja, która zainspirowała do działania

W ramach kampanii EASY Plecaki od serca szkoły organizowały lekcje na temat pomocy charytatywnej, warsztaty edukacyjne, a także pikniki, podczas których prowadzone były zbiórki plecaków. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w realizowanych przez szkolnych Koordynatorów zajęciach związanych z funkcjonowaniem wolontariatu, a także mieli okazję poznać organizacje zajmujące się niesieniem pomocy innym. Powstawały prace plastyczne i gazetki szkolne na temat pracy wolontariuszy.

Lekcja na temat organizacji pozarządowych realizowana w ramach akcji EASY Plecaki od serca w Monnet International School w Warszawie

Uczestnicy zajęć w ramach akcji EASY Plecaki od serca

– Pomimo, że akcja ruszyła dosyć późno i przez to szkoły nie miały zbyt dużo czasu na zrealizowanie wszystkich aktywności,  jesteśmy zadowoleni z jej przebiegu. Formuła łącząca kampanię edukacyjną ze zbiórką charytatywną w szkołach cieszyła się dużym poparciem dyrekcji i pedagogów, a także zainteresowaniem ze strony uczniów. – wyjaśnia Paulina Nowak, członek zespołu odpowiedzialnego za realizację akcji po stronie organizatora, marki EASY.
– Ogromne znaczenie ma dla nas fakt, że w kilku placówkach w wyniku akcji i zajęć edukacyjnych zainicjowane zostały Szkolne Koła Wolontariatu! Bardzo dziękujemy wszystkim Koordynatorom oraz Dyrekcji szkół za zaangażowanie. – dodaje Paulina Nowak.

Akcja zostanie prawdopodobnie kontynuowana również w nowym roku szkolnym, dlatego już teraz zachęcamy do kontaktu wszystkie chętne placówki edukacyjne oraz potencjalnych partnerów.

Wolontariusze akcji ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Rogach

Gratulujemy najbardziej aktywnym szkołom!

W ramach akcji zrealizowany został również konkurs, w którym szkoły gromadziły punkty za aktywność – w tym za każdy z zebranych plecaków, organizację lekcji i happeningu. Łącznie nagrodzone zostanie 19 szkół.

Na czele rankingu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kmdra B. Romanowskiego w Ustce do której trafią, takie nagrody jak stół do tenisa stołowego,  11 piłek , a także ponad 800 produktów szkolnych, piśmienniczych i biurowych. Kolejne duże zestawy nagród trafią do szkół z takich miejscowości jak: Warszawa, Grudziądz, Nowa Ruda, Parzymiechy oraz Rogi.

Patroni kampanii

Kampania EASY Plecaki od serca zrealizowana została pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka.

Partnerem społecznym jest wspomniana już powyżej Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”.

Patronat medialny sprawowały serwisy www.interia.pl i www.naszemiasto.pl, jak również czasopisma młodzieżowe Viktor i Viktor Junior oraz serwis branży szkolnej i biurowej www.scanner.com.pl. Inicjatywę wspierał także Librus Synergia.

Organizatorem kampanii jest marka EASY, polski dostawca wysokiej jakości artykułów piśmienniczych, szkolnych, plastycznych oraz biurowych (www.easy-stationery.com).

Więcej na www.plecakiodserca.pl